Žalioji gamtos mokykla

Dobiliukai, ramunėlės, norim išsiskleist kaip gėlės, mums Gamta – tai mokykla, miškas, upė – tai JĖGA

Apie mus

Vienos klasės mokykla (mišraus amžiaus vaikų klasė) įsikūrusi apvalioje troboje atokiau nuo miesto centro, natūralios gamtos apsuptyje. Troba pastatyta iš medžio ir natūralios avies vilnos milo. Milas Lietuvoje nuo seno – tautinio paveldo produktas. Nuo 15 amžiaus prie kiekvieno malūno buvo milo vėlyklos. Ugdymas vyksta gyvame, „kvėpuojančiame“ name. Tai tam tikra klinika, kurioje vyrauja ypatingas gydantis mikroklimatas, nes veltinio pirkioje nebūna nei per sausa, nei per drėgna. Žiemą vilnos struktūra sausesnė, todėl ji šildo, o vasarą drėgnesnė, tada vėsina.

Mokyklos veikla yra viena iš švietimo pasaulį papildančių ugdymo alternatyvų, kur yra mokoma pačiu gyvenimu dvasinės humanistinės pedagogikos ir lauko pedagogikos principais grindžiamu ugdymu.
Natūrali gamta yra viena iš pagrindinių mokytojų.
Mokykla ir jos aplinkos suteikia jaukias sąlygas vaikų mokymuisi, ugdymui, žaidimams ir poilsiui.
Tai dieninė, alternatyvi savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir papildomo ugdymo programas, kurioje mokosi vaikai mišriose amžiaus grupėse vieni su kitais ir iš kitų.
Dienoje formali veikla persipina su neformalia. Didelis dėmesys skiriamas bendrųjų kompetencijų ugdymui panaudojant akademines žinias. Patyriminio, žemės ir žmonijos problemas sprendžiančio mokymo yra apsčiai.
Mokytojai mentoriauja, o ne vadovauja. Tai ilgosios dienos mokykla, kurioje vaikų žaidimas yra svarbus proto maistas. Patikros ką vaikai išmoko vykdomos vieną kartą mokslo metų pabaigoje.
Vaikai mokosi per pasinėrimą į dalykus, kurie juos įtraukia, nėra skambučiu suskaldyto mokymosi proceso.

„Žaliosios gamtos mokyklos” įkvėpėjo, konsultanto, socialinės ekologijos lektoriaus Erik Lemcke atsiliepimas apie mokyklą ir jos direktorę Jolantą Lipkevičienę:

„Mane labai sužavėjo Jolantos atsidavimas ir sugebėjimas sukurti Žaliają gamtos mokyklą. Džiaugiuosi, kad mano socialinės ekologijos kursai, kurie vyksta keliolika metų Lietuvoje, prisidėjo prie mokyklos turinio, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas individualiam ir bendram kūrybiniam tobulėjimui, remiantis socialine ekologija ir Rudolfo Šteinerio dvasiniu mokslu, antroposofija. Turėdamas tokią gerą mokinę, kaip tu Jolanta, mokytojas manyje džiaugiasi. Jūs žengėte kitą žingsnį įgyvendindami teoriją praktiškai. Mokote žmones gyventi pagal socialinės ekologijos idėjas.”

— Erik Lemcke, „Žaliosios gamtos mokyklos” įkvėpėjas, konsultantas

Video apie mokyklos kūrimą:

Žalioji gamtos mokykla” INIT žinių reportaže nuo 4.40 min.:

Mūsų komanda

Direktorė Jolanta Lipkevičienė

„Žaliosios gamtos  mokyklos“ idėjos autorė ir steigėja, straipsnių autorė, asmenybės  ugdymo trenerė,  aktyvi visuomenininkė, seminarų mokytojams ir tėvams  rengėja, tarpusavio santykių konsultantė.

Tarpininkaudama tarp mokyklos, vaiko ir šeimos mokyklose, darželiuose pastebėjo, kad yra per mažai asmenų gebančių suprasti šiuolaikinius vaikus ir kurti jiems tinkamas aplinkas. Destruktyviai besielgiančių vaikų, specialius poreikius turinčių daugėja, o juos suprantančių ir gebančių jiems padėti ugdyti gerą charakterį mažėja. Švietimo įstaigose  kartu su mokytoja, tėvais  per 6d. nuodugniai dirbant vaikams ir kolektyvui padeda susigrąžinti, drąsą, ramybę, darną ir pasitikėjimą. Esmė siekių, kad laimėtume visi, o ne kai kurie.  Šeimų ir jaunuomenės stovyklų organizatorė ir vadovė. Išlikimo stovyklose vaikams įdavus savireguliacijos įrankius sugrįždavo vaikams  entuziazmas  gyventi, mokytis. Mokyklose inspiruoja kurti mokinių patikėtinių centrus.

Erik Lemcke (Danija), „Žaliosios gamtos mokyklos” įkvėpėjas, konsultantas

Erik Lemcke turi ilgametę patirtį su žmogiškaisiais ištekliais pasaulinėje IBM kompanijoje.
Socialinės Ekologijos dėstytojas ir konsultantas, aktyviai dirbantis jau nuo 1987 metų. Erik Lemcke darbas pagrįstas Bernard’o Lievegoed’o holistiniais ir dvasiniais metodais žinomais kaip socialinė ekologija. 

Erik Lemcke CV

Ojars Rode „Tautskola 99 Baltie Zirgi„ (Latvija) įkūrėjas, direktorius, „Žaliosios gamtos mokyklos” konsultantas

Dr. Ojars Rode yra Latvijos Drusti miestelio „Tautskola 99 Baltie Zirgi” mokyklos įkūrėjas ir direktorius, fizikos bei matematikos mokytojas. Dr. mokytojo praktiko Ojars Rode sukurtoje prieš 25 metus „Tautskola 99 Baltie Zirgi” mokykloje ne deklaracijose, bet realybėje vaikams leidžiama mokytis savo individualiu tempu, sveikame mikroklimate, mišriose amžiaus grupėse. Mokykloje puosėlėjamos Latvijos tautinės tradicijos, ryšys su gamta.

Latvijoje veikia trys šios mokyklos padaliniai. www.drustutautskola.lv

Eva Appenzeller (Šveicarija, Brazilija) „Žaliosios gamtos mokyklos” konsultantė

Eva yra keturių vaikų motina, su šeima gyvena ir dirba Brazilijoje ir Šveicarijoje. Studijavo teatro improvizaciją ir integruotą balso lavinimą. Turi pradinių klasių mokytojos diplomą. Brazilijoje įkūrė natūralaus lavinimo erdves vaikams ir suaugusiesiems. Dvasinis humanizmas jos kvėpavimas.

Savo vaikus moko šeimoje. Tiki, kad tik padedant tėvams tobulėti, ji gali matyti laimingas ir vaikų akis.

Eva daugiau kaip 10 metų kuria erdves mokymosi šeimoje tėvams ir vaikams. Veda seminarus, konsultuoja tėvus.

Aleksandras Žarskus, Žaliosios gamtos mokyklos įkvėpėjas.

Aleksandras save vadina: daraktorius- pirminių pažinimo šaltinių žinovas. Vienas žymiausių  Lietuvos mąstytojų, knygų autorius, dvasinis vadovas, etnologas.

Aleksandras tyrinėdas protėvių pasaulį, mums padeda suvokti skaistos kultūrą pagrįstą  asmeniniu sąmoningumu, kas Rytų kultūrose vadinama nušvitimu ar prašviesėjimu. ,,Kiekviename žmoguje yra tai, kas dieviška, vadinamoji dieviškoji kibirkštis, kurią visai tinka vadinti ir skaista ar skaistumu. Kai lietuvis praranda skaistumą, dorumą, padorumą, labai greit „sugenda”. Lyg tas baravykas: išnešei iš miško, ir per tris dienas sunyko. Senieji skaistumo, dorumo reikalavimai buvo paprotiniai, paremti daugiau bendruomenine, nei asmenine atsakomybe, todėl kai toks žmogus “ištrūksta” iš papročių, jis lieka tarsi be nieko, be apsaugos. Tada atsiranda didelis pavojus greitai sugęsti, nes trūkstant asmeninio sąmoningumo jis lengvai prisiima įtakas.”

Stanislava Hana Šumilaitė, teatro mokytoja

Režisierė bei humoristė. „Jau ketverių metų stovėjau ant kėdės ir dainavau, vaidinu nuo šešerių“ – pasakojo ponia Hana. Jau nuo mažumės režisierė organizuodavo kiemo vaikų spektaklius.

Kaune buvo stipri lenkų bendrija, kuri turėjo ne tik vaikų teatro būrelį, bet ir chorą. Vėliau pradėjo vaidinti ir lietuvių kolektyve tuomečio „Inkaro“ kultūros namuose. Su gamyklos stipendija išvažiavo studijuoti į Klaipėdą, įsipareigojusi grįžti dirbti atgal. Buvo pirmoji liaudies teatro režisierių laida.
Maištingos sielos režisierė nuo pat karjeros pradžios dirbo taip, kaip liepia širdis. Prisidengdama menu, vis stengėsi žadinti žmonėse tas idėjas, kurios ją jaudina.
Humoristė ne tik režisuoja spektaklius, bet ir džiugina vaikus bei suaugusius vesdama renginius.
Ji juokiasi, kad gali save vadinti dvasios aristokrate, kadangi myli savo darbą taip, kad jo visai nelaiko darbu.
„Aš kartais save vadinu aristokrate, kadangi nė valandos gyvenime nedirbau. Visą laiką dariau tai, ką myliu ir ką labai mėgstu daryti. Su amžiumi tu supranti, kad tai yra tokia vertybė, nes dažnai sutinki žmones, kurie per kančią eina į darbą.
Geros nuotaikos ir energijos nestokojanti moteris pamilo mūsų mokyklos vaikus.

Direktorės pavaduotoja Indrė Pavinkšnienė

,,Žaliosios gamtos mokyklos“ steigėja,  administratorė. Tvirtos šeimos puoselėtoja, trijų vaikų mama, Lietuvos tėvų forumo narė, asociacijos ,,Šviesos kampelis“ valdybos pirmininkė,   socialinės veiklos darbuotoja. Per 12 metų gerai įvaldžiusi  vaikų mokymą mentoriaujant. Indrė šeimų ir jaunuomenės stovyklų organizatorė ir vadovė, dirbo du metus darželio auklėtoja.  Seminarų tėvams, mokytojams, mokiniams rengėja, šeimų universiteto moderatorė. Turinti išsilavinimą: socialinio darbo praktikos magistras, vertimo iš vokiečių ir rusų kalbų bakalauras.

Indrė gerai žino mokyklos tikslus ir metodus, geba kurti sveiką mikroklimatą.  Konstruktyviai, koncentruotai išsako savo nuomonę, pasiūlymus, komentarus nesusipriešindama su kolegomis. Labai  atsakinga,  punktuali, drąsi, veržli, jautri, ištverminga. Reikalui esant  greitai pagal poreikį perima iš kitų  darbus, veiklas. Myli vaikus ir geba užgarantuoti visapusišką vaikų saugumą. Sugeba vykdyti vaikų tarpusavio santykių konfliktų vadybą.  Geba vadovauti vaikų grupei demokratiniais principais. Randa visada su vaiku per susitarimus lanksčias išeitis. Tai asmuo, kuris tam tikrose situacijose siekia bendros gerovės atsisakydamas vien tik savo asmeninės naudos.

Nuo 2019m. rugsėjo Indrės mažoji dukrytė pradėjo eiti į „Žaliąją gamtos mokyklą”.

Aušra Jaskienė

Aušra – mokyklos istorijoje yra svarbi mokyklos gimimo inspiratorė, nuėjusi “Žaliosios gamtos mokyklos” steigėja.
Tai moteris spinduliuojanti meile ir pagarba kitiems. Keturių vaikų motina, santuokoje 19 metų.
Labai guvi, kūrybiška asmenybė, linksma, artistiška, moka gaminti įvairius rankdarbius. Apie 10m. siuvo ir nuomavo vaikų spektakliams rūbus. Priklauso sveikuolių organizacijai, domisi aromaterapija.
Turi aštrų protą ir moka valdyti jausmus.
Jos nuomone švietimas turi vaikus šviesinti, bet netamsinti.
Savanoriaudama stovyklose savo meile dalinasi su vaikais ir iš vaikų namučių .
Tai nuolat besimokanti, labai veikli ir atsakinga moteris. Turi aukštus finansinio raštingumo įgūdžius. Nori, kad kuo daugiau vaikų su dideliu noru eitų į mokyklas.

Rūta Gustienė

Rūta  nuo 2015 m. įvairiomis formomis mokosi lauko ir dvasinės humanistinės pedagogikos. Savanoriavo jaunuomenės stovyklose, dirbo 1,5 m darželio auklėtoja.  Ji mato prasmę prisidėti savo veikla prie Lietuvos švietimo atsinaujinimo.

2019 m. – 2022 m. Rūta buvo VšĮ “Žaliosios gamtos mokyklos” dalininke. Taip pat Rūta yra „Žaliosios gamtos mokyklos” buhalterė.

Rūta gerai mokėsi mokykloje, dar būdama mokinė mokė kitus mokinius matematikos ir kitų tiksliųjų dalykų. Jai svarbu ne tik vienai žinoti, bet ir su kitais dalintis atradimais, žinojimu. Yra profesionali buhalterė, moka labai kūrybiškai siūti, daryti iškarpas. Geba būti greitos orientacijos, turi aukštas kompiuterinio raštingumo kompetencijas. Keletą metų vakarais padeda vaikams siekti geresnių matematikos pasiekimų. Kol vyresnė dukra mokėsi valstybinėje mokykloje priklausė tėvų seimui. Ketverius metus kaip mokyklos koordinatorė bendradarbiavo su Lietuvos tėvų forumu mokykloje, telkė tėvus į saviugdos vakarus.  Ketverius metus  prisidėjo prie jaunuomenei  išlikimo  stovyklų rengimo. Rūta ne tik kviečia kitus tėvus atvesti savo vaikus į naują mokyklą,  dirbančią alternatyviais metodais, bet ir visų pirma savo jaunesnę dukrytę išleido į “Žaliąją gamtos mokyklą”, o vėliau metų bėgyje ir vyresnioji dukra šioje mokykloje pradėjo tobulinti savo socializacijos gebėjimus. Ji ypatingai gabi mergaitė, kuri nepajėgė mokytis nesveikame mikroklimate tradicinėje mokykloje ir šalia mokymosi nuotoliniu būdu socializacijos poreikius patenkindavo „Žalioje gamtos mokykloje“. Pastebėjome, kad trylikametė mergaitė vos per porą mėnesių susigrąžino gyvenimo džiaugsmą.

Rūta Gustienė jautrus,  drąsus, dvasingas, ypatingai imlus žmogus, efektyviai tobulėjantis veikiant kartu su kitais komandoje. Sugeba reflektavimo metu gautą apie save informaciją transformuoti į aukštesnį lygmenį.

Veikti  ją kartu su vaikais kviečia širdis. Rūtai vaikai – tai aukščiausios vertybės žemėje, neišsemiami šaltiniai, meilės ir išminties įsikūnijimai. Todėl su didžiausiu atsidavimu kuria vaikams saugias  erdves, kuriose  būtų pastebėti visų vaikų ypatumai ir suteikta laisvė  augti, vystytis savuoju tempu, tyrinėti, stebėti.

Rūta sako ,,žinau, kad vaikai geriausiai įsimena viską ką patiria, todėl  būtina švelniai supažindinti juos su  pasauliu.  Būsiu  atsargi ir atidi  jų išgyvenimams. Daug prisidedu prie naujos “Žaliosios gamtos mokyklos” auginimo, nes noriu, kad vaikai mokytųsi gamtoje ir iš gamtos.“

Loreta Kmieliauskienė

Loreta ŽGM dalininke tapo 2022 kovo mėn. Tačiau nuolatos buvo šalia besikuriant Žaliajai gamtos mokyklai.

Loreta yra 5 vaikų motina, taip pat jau ir močiutė – turi vieną anūkėlę. Loreta yra pedagogė, dirbanti Valdorfo darželyje. Didelę pedagoginę patirtį sukaupė savanoriaudama stovyklose, turi patirties darbe su vaikais iš vaikų namučių.

Loreta yra nuolat besimokanti, siekianti tobulėti, veikli, atsakinga moteris. Sportiška, artistiška, guvi, linksma asmenybė.

Loreta yra pirmosios euritmijos laidos Lietuvoje absolventė.

Loretai svarbu kaip vaikai jaučiasi švietimo įstaigose.

Dailės ir teatro mokytoja Rūta Kučinskaitė

Rūta yra trijų vaikų mama. Ne tik dailininkė, dailės mokytoja, bet ir teatro mokytoja. Labai jautrios sielos, mylinti gamtą, vaikus, gyvenimą. Rūta yra kūrybiška, kupina idėjų, artistiška, dvasinga asmenybė. Dalyvauja įvairiose stovyklose, kuriose gali pamaitinti ne tik savo protą, bet ir sielą.

Mokytoja – mentorė Laima Sakalauskienė

Esu Laima Sakalauskienė – jau dvylika metų žmona, dviejų vaikų mama. Gyvenime taip nutiko, kad išklydau iš savo profesinio kelio net nepradėjusi karjeros ir pasukau tuo, kuriuo visada svajojau eiti, tik suaugusių žmonių lūkesčiai nedavė ramybės. Mokiausi KTU, įgijau medienos inžinieriaus specialybę, dirbau kelis metus baldų projektavime, bet nesijaučiau save realizuojanti. Veikla pasikeitė savaime, kai vaikams atėjo laikas eiti į darželį, tuomet sustiprėjo noras daryti kažką savo, kurti. Tuo metu dirbau valstybinėje institucijoje ir nusprendžiau, kad esu „ne savo rogėse”. Taip mano gyvenime vėl atsirado fotografija, kuria žaviuosi nuo paauglystės, ir rankų darbo albumai. Tai veiklos, kurios mane ramina, augina ir maitina.

Nuolatinis dalyvavimas vaikų darželių, o vėliau ir mokyklų renginiuose, pagalba juos organizuojant, fotografuojant, pažadino norą būti šalia vaikų ne tik kaip stebėtojai, pagalbininkei, bet ir kaip mokytojai. Vaikystėje labai dažnai žaisdavom mokyklą – mokydavau savo jaunesnę sesę, drauges bei pusbrolius, pusseseres, kurių turėjau visą pulką (mano mama kilusi iš  dešimties vaikų šeimos). Patikdavo dalintis savo žiniomis. Tik dabar suprantu, iš kur tas noras atėjo būti su vaikais ir atiduoti tai, ką jau žinau.

Vaikai – mano gyvenimo džiaugsmas, mano vertybė. Per juos aš atrandu save, mokausi kartu iš naujo pažinti pasaulį, džiaugtis smulkmenomis, gyventi šioj akimirkoj ir nuolat žaisti.

Šalia visko, ko esu išmokusi per gyvenimą, dar vaikus mokysiu anglų kalbos  inovatyviais būdais veikiant, fotografuojant.

Mokytojas – mentorius Paulius Martinaitis

Po visų patirčių švietimo baruose, visų magistratūrų, aspirantūrų, bakalaurų, atestacijų, veiklos kraštotyros, žygeivių, Eucharistijos bičiulių, savilaidos judėjimuose esu giliai įsitikinęs, kad bendruomenė yra pagrindinis ugdymo veiksnys.

Brandžioje bendruomenėje ugdymas dera su ugdymusi, nematerialios investicijos į vaiką duoda didžiausią pridėtinę vertę, kuri yra tvirtas pagrindas išsilavinimui, vaiko suprastam, derančiam su jo, jo šeimos gyvenimo prasme, tikslais.

Esu įsitikinęs, kad „Žaliojoje gamtos mokykloje“, kuri suburia pasišventusius pedagogų luomo žmones, bus atviros visų mokyklos bendruomenės narių sielos ir tai lems dvasingus, tvirtus, vaisingus santykius, o mano patirtis Bendrystės pedagogikoje paįvairins mokyklos gyvenimą.

Savanorė mentorė Aistė Morkūnienė (motinystės atostogose)

Su vyru  šeimoje auginame 3 vaikus: Joną, Jorį ir Mildą.
Užaugau vienkiemyje, apsupta gamtos. Vaikystėje anksti rytą jau brisdavau per rasotą žolę, kvepiančias dar nešienautas pievas, klausydama žiogų orkestro, pempės klykavimo. Čia vykdavo pačios įdomiausios vaikystės pamokos: spalvų, kvapų , gyvybės. Laikas ištirpdavo ir grįždavau neretai jau vakarop. Ir dabar su šeima  renkame žolynus, distiliuojame hidrolatus, turime tradiciją kepti duoną. Pagal profesiją esu visuomenės sveikatos specialistė, dirbu jau 15 metų.
Valstybinėse mokyklose stebėdama pavargusius, apatiškus vaikus, kėliau klausimus viduje – kaip galėčiau padėti?
Esu  asociacijos ,,Šviesos kampelio” narė. Ketverius metus savanoriauju jaunuomenės stovyklose.

Žalioji gamtos mokykla man yra pavyzdys erdvės, kur vaikas gali ugdytis ir augti visapusiškai, natūralioje aplinkoje, atliepiant jo vidinius  poreikius.
Vienus metus mokiausi mentorystės iš Žaliosios gamtos mokyklos vedlių ir dabar jaučiuosi drąsiai atlikdama mokytojos/mentorės vaidmenį.
Mokyklos metodai yra  naudingi ir mano asmenybei skleistis, ir šeimos gyvenimui, ir bendravimui visuomenėje, ir vaikų ugdymui.
Tad atsiduodu šiai mokyklai ir ne tik mokymui, bet ir mokymuisi.

Mokytojas mentorius Skalmantas Barkauskas

Žmogus orkestras, labai daug turintis aukštų kompetencijų pedagoginiame darbe.
Kanklių meistras, muzikantas, amatininkas.
Ypatingas jaunuomenės vedlys.

Savanorė mentorė, teatro mokytoja Kotryna Šileikaitė (motinystės atostogose)

Profesionali aktorė, pedagogė, kultūrinių projektų vadovė ir renginių, stovyklų organizatorė.
Sukauptas aktorystės amato žinias siekia pritaikyti pedagogikoje, įskiepyjant programinius dalykus: matematiką, lietuvių kalbą, gamtos mokslus, istoriją ir t.t., nes kuriant vaidmenį, turi būti ,,visų galų” meistras. Yra praėjusi kūno ir balso plastikos meno kursus pas J. Vasiljev ir K. Linklater, kurių metodą (prigimtinio balso atidarymą per kūno plastiką ir žaidimus) taiko teatro pamokose, kurias veda mokyklose. Keli metai užsiima režisūrine veikla, kuria edukacijas-spektaklius vaikams, kūdikiams, dirba su jaunimu kuriant šimtadienio spektaklius.
Mokydamasi J. Gruodžio konservatorijoje įgijo gitaros, fortepijono ir skersinės fleitos valdymo įgūdžius, kuriais dalinasi su įvairaus amžiaus vaikais pagal S. Suzuki metodą, kadangi pati šią mokyklėlę yra baigusi. Domisi etnologija, folkloru, laisvalaikiu eina į žygius rinkdama etnografinę senolių, gyvenančių vienkiemiuose medžiagą, remdamasi ja kuria įvairių temų sceninius performansus-spektaklius, pvz.: ,,Kelias į požemį” spektaklis apie mirties virsmą, remiantis A.Žarskaus ir A. Patacko ,,Virsmų knyga” ir senolių pasakojimais.
Rašo įvairius kultūrinius projektus skirtus sceniniam menui puoselėti. Daug veiklos skiria Baltų mitologijos parko puoselėjimui, edukacijų rengimui, amatų ir menų festivalio ,,Žolynai” organizavimui, parko priežiūrai, vaikų stovyklos organizavimui ir bendruomeniškumo puoselėjimui.
Taip pat yra baigusi gidų kursus, domisi įvairių vietovių istorija, veda ekskursijas, įjungdama vaidybinių elementų, to krašto dainų ir t.t., priklausomai nuo ekskursijos temos. Domisi įvairių tautų kalbomis, kaip japonų, vokiečių, ispanų, prancūzų, lenkų, rusų. Mokosi jų greitakalbes, dainas. Turi patirties vaikų priežiūroje ir edukavime individualiai ir grupėse. Kotrynai svarbūs aspektai:sąmoningumas, bendrystė, dora, kūrybiškumas, teisingumas,emocinis raštingumas, refleksija.

Savanorė mentorė, geografijos mokytoja Rasa Kėrienė

Su Rasa susitikome ir susipažinome prieš tris metus, kai ji atvyko savanoriauti į “Šviesos kampelio” organizuojamą stovyklą “Išminčių keliais”. Rasa po 20 metų gyvenimo Airijoje grįžo į Lietuvą.
Jai patiko stovyklos “Išminčių keliais” ir “Žaliosios gamtos mokyklos” koncepcija ir ji daugiau įgyjus patirties tapo “Žaliosios gamtos mokyklos” savanore mentore ir gegografijos mokytoja. Airijoje Rasa vadovavo lietuvių mokyklai.

“Žaliojoje gamtos mokykloje” Rasa save aktualizuoja ugdant vaikus ir save.

Folkloro, istorijos ir filosofijos mokytoja – mentorė Daugailė Glinskienė (motinystės atostogose)

Vadovavo folkloro ansambliui „Sodailio”. Vaikams perteikia šalia folkloro etnokultūros, istorijos ir filosofijos žinias. Vaikų mylima pedagogė.

Savanoriai Vita ir Augantas Braziuliai

Moko folkloro, meno, istorijos

Folklore už Vitą geresnių nesutikome. Labai aukštos kultūros moteris. Galime drąsiai sakyti, tiesiog tiems, kurie ją sutinka labai gyvenime pasiseka. Moka folklorą jaunuomenei pateikti ypatingai patraukliu būdu. Jos pamokose vaikų širdys tiesiog apsąla nuo dainų, šokių, žaidimų, pokalbių ir muzikavimų. Folklore visi pasiimam stiprybės iš protėvių paveldo.

Per  folklorą perimam tautos žodinės tradicijos visumą: liaudies dainas, raudas, pasakas, sakmes, legendas, padavimus, mitus, mįsles, minkles, patarles, burtus ir kerėjimo formulės, oracijos. Vitos ir Auganto folkloras išliko gyvas nesunormintas visada laukiamas didingas nuotykis.

Jonas Misevičius, istorijos mokytojas

Istorijos mokytojas kuris mums dovanoja šeštadienio pamokas.

Gabija Kmieliauskaitė, mentorė, mokytojų padėjėja

Gabijai labai rūpi dvasinė humanistinė pedagogika. Ji baigė mokyklą gerais rezultatais, bet dvasinės humanistinės pedagogikos vis besimokydama ilgėjosi. Šios pedagogikos mokėsi savarankiškai ir ,,Šviesos kampelio ” vasaros stovyklose savanoriaudama. Baigusi mokyklą ji panoro mokytis praktiškai mentorystės siekiant pedagoginio meistriškumo. Jai gerai sekasi.

Gabija Banzienė, mentorė, mokytojų padėjėja

Vis geriau įsisavina dvasinę humanistinę pedagogiką. Gebanti individualų ugdymą pritaikyti specialių poreikių vaikams. Atidi, gebanti kritiką panaudoti saviugdai. Pati sau iškelia vis daugiau iššūkių

Milda Sareikienė, mentorė-savanorė

Keturių vaikų mama, drąsi, veikli, turinti poreikį praktiškai mokytis dvasinės humanistinės pedagogikos, kartu padedant savo vaikui su negalia. Labai vertinga jos savanoriška pagalba mokyklos bendruomenėje, ugdyme. Ieškojo ir rado savo vaikams švietimą žymiai geresnį negu pačiai teko ragauti.

Susidomėjai?
Susisiekime!

Priėmimas

Prieš priimant vaiką į mokyklą, norime susitikti su vaiko šeima pokalbiui. Siekiant kokybiško mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo pokalbis yra svarbus, kad pajustume sąlyčio taškus vieni su kitais, kad suprastume ar mūsų vertybės ir požiūris į vaiko ugdymą sutampa.

VšĮ „Žalioji gamtos mokykla” turi teisę sudaryti sutartį su šeimomis, kurios nori taikyti savo vaikams mokymąsi šeimoje.
„Žalioji gamtos mokykla” – ilgosios dienos mokykla, kurioje ugdytojai vaikus pasitinka nuo 8.00 val. ir išlydi 15.30 val.


Priimant sprendimus dėl mokesčio už ugdymą vadovaujamės socialinės ekologijos  principais.
Tėvai papildomai primoka už ugdymą, nes mažos nevalstybinės bendruomeninės mokyklos iš Valstybės remiamos tik dalinai.

Vienkartinis stojamasis mokestis 700€.

Mūsų mokykloje dirba daugiau darbuotojų  vardan vaiko gerovės užtikrinimo.

„Žaliojoje gamtos mokykloje” atvirų durų dienos vyksta visus mokslo metus, jei norite susipažinti su mokykloje vykstančiais procesais, personalu, susisiekite ir sutarsime abiems pusėms patogų laiką.

Dėl priėmimo ar susipažinimo su mokykla, kreipkitės į direktorę Jolantą Lipkevičienę.
Tel. 8600 81221
El.paštas: jolantavertybes@gmail.com arba zgm.laiskas@gmail.com

a

Naujienos

Uncategorized

Konferencija „Mokyklinimo žala, nauda, vertė?“

KADA? 2023 06 22 11.00-18.00 val. KUR? Žalioji gamtos mokykla, Agnapolio g. 18, Smiltynų I km., Kauno r. arba zoom programoje KAINA: mokyklos  5-ojo gimtadienio proga dalyvavimas už jūsų pasirinktą auką Kviečiame veiklius piliečius, tėvus, mokytojus, mokinius, studentus, ir tarnautojus dalyvauti Žaliosios Gamtos Mokyklos rengiamoje konferencijoje. Susitikimo metu peržvelgsime mokyklinimo patirtis, atrasime vieni kitus ir…

Mokykla

VAIKŲ RADIO LAIDA, KURIOJE VAIKAI PRAŠO IŠSAUGOTI JIEMS TINKAMAS MAŽAS NEVALSTYBINES MOKYKLAS

Yra mokinių, kurie labai myli savo mokyklas. Ir neseniai vaikai išgirdo, kad jų mylimos mažos, naujai atrastos (nevalstybinės) mokyklos nuo 2023m rugsėjo 1d. iš valstybės gali negauti jokio finansavimo. Jie labai išsigando, kad reikės grįžti į buvusias valstybines mokyklas, o jiems ten nesisekė. Puolė rašyti laiškus. Kuriuos prašė nusiųsti seimo nariams, švietimo ministrei. Vėliau sugalvojo…

Mokykla

KAS VYKSTA SU VAIKU, KAI STIPRIAI SKIRIASI MOKYKLOS IR ŠEIMOS UGDYMAS, PARENGTIS

             – Saugodami tėvus, prašo mokyklos nepasakoti tėvams tam tikrų situacijų, neliesti tam tikrų temų, kuriose jaučia takoskyrą tarp šeimos ir mokyklos. To pasekoje vaikas užgniaužia savyje emocijas, išgyvenimus. Pvz.: atėjęs į mokyklą verkia ir sako, norėčiau pasidalinti su jumis, kas su manimi vyksta, bet tai nepatiks mano tėvams. Tada savo kančią vaikas laiko savo viduje…

Mokykla

„ŽALIOJI GAMTOS MOKYKLA“ KVIEČIA MOKYTIS NAUJO MODELIO PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE

LAUKIAMI vaikai nuo priešmokyklinio amžiaus iki 5 kl. LAUKIAME tų, kurie nori mokytis šeimoje. Prieš patenkant į šią mokyklą tėvai supažindinami su alternatyviu mokyklos modeliu, mokymo(si) metodais ir principais, bendruomene. Tėvų atranka turi kelis etapus tam, kad pažintumėme vieni kitus, „pasimatuotume”, ar galime kartu su šeima bendradarbiauti nuosekliame vaiko ugdyme. • „Žalioji gamtos mokykla“ –…

Mokykla

Diskusija: Ar Lietuvai reikia mažų alternatyvaus ugdymo mokyklų

Panašu, kad tęsiama mokyklų tinklo pertvarka šį kartą užsimojo ir ant nevalstybinių mokyklų. Nevalstybinės mokyklos gauna mažesnį finansavimą, nei valstybinės, o šis žingsnis gali uždaryti daug inovatyvių mokyklų arba palikti jas stagnuoti. Ar mums reikalingos privačios ir bendruomeninės mokyklos? Kas jei ne jos atneš inovacijas į visą švietimo sektorių? LTF inicijuotoje apskrito stalo diskusijoje dalyvauja:*…

Mokykla

ŽGM direktorės J. Lipkevičienės kalba Rugsėjo 1-osios šventės proga (2020m.)

Sveiki, Susirinkę į ateičiai priklausančią mokyklą. Mūsų mokinių tėvai išlaikę sąmoningumo egzaminą  suteikė progą savo  vaikams  mokytis ŽGM. Rugsėjo 1d. šalia mokslo ir žinių dienos,  galėtų būti pavadinta susitikimų diena.  Betarpiški susitikimai visų karantinų akivaizdoje tapo labai vertingi. Priminsiu kuo tai kitokia mokykla. Prasmingų visiems mokslo metų!

Mokykla

KVIEČIAME Į PEDAGOGINIŲ STUDIJŲ VAKARĄ „UNIKALŪS VAIKŲ UGDYMO METODAI”

2020 01 30 18.00 – 20.30 val. „Žaliojoje gamtos mokykloje”, Agnapolio 18, Smiltynų I km., Kauno raj. Tai reguliarus kasmėnesiniai susitikimai ne tik pedagogams, bet ir tėvams. Net jei ir anksčiau juose nedalyvavote, visada galite prisijungti. Pedagoginių studijų vakare ieškosime atsakymų į klausimą „kaip dirbti / gyventi su vaikais, kad jie liktų dėkingi visą gyvenimą?”,…

Mokykla

Vaikai praleidžia mažiau laiko lauke nei kaliniai

Nors kaliniams didžiausio saugumo kalėjimuose JAV garantuojamas mažiausiai 2 valandų lauko laikas per dieną, pusė vaikų visame pasaulyje praleidžia mažiau nei valandą lauke, praneša TreeHugger.com. Apklausus 12 000 tėvų iš 10 šalių, nustatyta, kad trečdalis vaikų (nuo 5 iki 12 metų) kiekvieną dieną praleidžia mažiau nei 30 minučių. Apklausa, kurią rėmė „Unilever“ skalbimo priemonių prekės…

Mokykla

Seminaras “UGDYMAS TARP GALIMA IR DRAUDŽIAMA”

Kviečiame į seminarą “UGDYMAS TARP GALIMA IR DRAUDŽIAMA” 2020 sausio 11 d. 11.00—17.00 val. “Žaliojoje gamtos mokykloje” Agnapolio g. 18, Smiltynai, Kauno raj. Lekt. Jolanta Lipkevičienė „Žaliosios gamtos mokyklos“  direktorė, straipsnių autorė, asmenybės  ugdymo trenerė, aktyvi visuomenininkė, seminarų mokytojams ir tėvams  rengėja, tarpusavio santykių konsultantė. Tarpininkauja tarp mokyklos, vaiko ir šeimos mokyklose, darželiuose, padeda suprasti šiuolaikinius vaikus ir…

Mokykla

Simona Vaikutė – „Kam mes mokomės?”, LTF konferencija

„Pernai rudenį , beveik lygiai prieš metus, (…), Pasaulio klimato kaitos mokslininkai Jungtinėse tautose išleido ataskaitą, kad žmonija teturi apie dešimtmetį pasikeisti. Ne, nepasikeisti, bet apversti aukštyn kojomis savo egzistenciją, įskaitant ekonomiką, žemdirbystę, pramonę, ir iš esmės beveik visa kitą, kad išvengtume baisiausių klimato kaitos pasekmių. Kiti mokslininkai pradėjo reikšti įsitikinimą, kad dabartinė civilizacija jau…

Mokykla

Jolanta Lipkevičienė, LTF konferencijoje „Vaikas – darbo priemonė ar aukščiausia vertybė”

Jolanta Lipkevičienė, Žaliosios gamtos mokyklos direktorė, LTF konferencijoje „Vaikas – darbo priemonė ar aukščiausia vertybė” su pranešimu Kokio ugdymo (ne)reikia, kad vaikai (ne)taptų dėžučių žmonėmis?”

Mokykla

Erik Lemcke (Danija) AŠ IR KOMANDA. MANO VIETA IR POVEIKIS KOMANDOJE

DATA: 2019 SPALIO 18 D. LAIKAS:  2019 SPALIO 19 D. 9.00—17.00 VAL. 2019 SPALIO 20 D. 9.00—17.00 VAL. VIETA: AGNAPOLIO G. 18, SMILTYNŲ I KM., KAUNO RAJ. “ŽALIOJI GAMTOS MOKYKLA” KAINA:  REGISTRACIJOS AVANSAS 11 EUR. (atvykus į paskaitą, 10 eurų grąžinama, 1 eur.lieka banko mokesčiams ir apskaitai, neatvykus avansinis mokestis negrąžinamas.) PASKAITA NEMOKAMA (finansuojama iš projekto lėšų net…

Mokykla

Erik Lemcke (Danija) KRIKŠČIONYBĖS IŠŠŪKIAI ŠIUOLAIKINĖS VISUOMENĖS IR GLOBALAUS PASAULIO ŠVIESOJE

PASKAITA DATA: 2019 SPALIO 18 D. LAIKAS:  16.00—18.30 VAL. VIETA: AGNAPOLIO G. 18, SMILTYNŲ I KM., KAUNO RAJ. “ŽALIOJI GAMTOS MOKYKLA” KAINA:  REGISTRACIJOS AVANSAS 11 EUR. (atvykus į paskaitą, 10 eurų grąžinama, 1 eur.lieka banko mokesčiams ir apskaitai, neatvykus avansinis mokestis negrąžinamas.) PASKAITA NEMOKAMA (finansuojama iš projekto lėšų net septynių NVO http://www.seimos.org/asis2019/, kurį remia LR Socialinės apsaugos ir  darbo…

Mokykla

Akimirkos iš 2019 rugsėjo pirmosios šventės

https://www.facebook.com/groups/678688395966920/permalink/701262277042865/ https://www.facebook.com/groups/678688395966920/permalink/701263517042741/ https://www.facebook.com/groups/678688395966920/permalink/701264267042666/ https://www.facebook.com/groups/678688395966920/permalink/701264780375948/ https://www.facebook.com/groups/678688395966920/permalink/701265223709237/

Mokykla

Jogos užsiėmimai su jogos mokytoja Inga

Pažinusius jogą Inga kviečia tęsti, naujai išgirdusius, kviečia atvykt ir pamėginti. Pratybų metu: pratimai – išlaisvinantys, ištempiantys, stiprinantys, – vedantys kūną ir protą į darną, sąmonę -į plėtrą.*Nurimdyk protą ramiu kvėpavimu ir sulauk tylaus širdies atsako. Tai ir bus tikra.Atvirai ir paprastaiInga♡atsakysiu, paaiškinsiu, būsiu kartuTel. 861251515 Papildomas paaiškinimas:Laikas: nuo 09 d. 18:30 val. pirmadieniais ir…

Mokykla

Straipsnis apie mūsų nuostabiąją mentorę Neringą Rimkutę – Streikienę.

Žaliosios gamtos mokyklos ir Kardokų gamtos mokyklos mokytoja mentorė, gyvenimo darnoje su gamta propaguotoja, žolininkė Neringa Rimkutė-Streikienė į kaimą su vyru persikėlė maždaug prieš 13 metų. Jauna šeima atsikėlė į plyną lauką ir apie metus gyveno palapinėje. Joje gimė ir jų pirmas vaikas. Šiandien šeima augina jau tris vaikus, kuriuos auklėja netradicinės pedagogikos principais. Rezultatas – visi vaikai…

Mokykla

Už įpykusio vaiko apkabinimą stovyklos vadovės laukė netikėtos pasekmės

Jeigu vaiką sustabdėte, jam neleisdami griauti savo ar kitų gyvenimo, jis gali paleisti gerklę, ir netrukus pas jus prisistatys kaimynų iškviesta policija. Su tokia situacija susidūrėme savo rengiamoje stovykloje. Gyvename tokiais laikais, kai tėvai ar pedagogai bijo disciplinuoti vaikus, nes jei tik kas išgirs vaiko klyksmą, gali apkaltinti, kad smurtaujama prieš vaiką. O kaimynai dažnu…

Mokykla

Jautrus mokyklos direktorės laiškas: gana vaikus žaloti

Drąsiai sakau, gana vaikus žaloti, reikia jiems padėti. Kam mes pirmi atėjome į žemę – ar kad prieš vaikus demonstruotumėm perteklinę galią? Ar kad padėtumėm jiems būti savimi ir atsiskleisti? Kurkime aplinkas, kad vaikai sužydėtų, o ne vystų. Dvylika metų vedu vaikams stovyklas gamtoje su palapinėmis, konsultuoju šeimas, tarpininkauju sprendžiant konfliktus tarp mokyklos, vaiko ir…

Mokykla

Praktinė konferencija „DĖL KOKIŲ PRIEŽASČIŲ VAIKAI TAIP VERŽIASI Į MOKYKLĄ?“ 2019 07 31

Vieta: Kauno r. Smiltynų I km. Agnapolio g. 18 Tikslas: telkiant švietimo institucijas, NVO, aktyvius piliečius, pedagogus, tėvus ir vaikus bendrai ieškoti priemonių kaip turtinti švietimo pasaulį , kad Lietuvos vaikai noriai eitų į švietimo įstaigas. Mokslas be auklėjimo – tai kalavijas bepročio rankose. ( Mendelejevas) KAINA: 30 eur. APRANGA: sportinėDalyviai bus vaišinami kava, arbata.Pietūs atsineštiniai, arba bus…

Mokykla

Ką daryti, kad vaikai skaityti išmoktų patys be jokio spaudimo

Pedagogė atskleidžia, ką daryti, kad vaikai skaityti išmoktų patys be jokio spaudimo Valdorfo pedagogikos darželiuose nerasite ant sienų sukabintų abėcėlių, o būsimi pirmokai neturi pratybų knygelių ar elementorių. Čia manoma, kad per anksti skaityti mokomas vaikas yra tam tikru požiūriu… nuskriaudžiamas. Konsultuoja Rasa Ragauskaitė–Driukienė, ikimokyklinės Valdorfo pedagogikos konsultantė. ŽURNALAS TAVO VAIKAS Shutterstock nuotr. Vaikai mokosi…

Mokykla

Ilgakiemio mokykloje vykusioje tarptautinėje konferencijoje apie ekonominį, socialinį, ekologinį tvarumą.

2019 gegužės 28 d. Ilgakiemio mokykloje vykusioje tarptautinėje konferencijoje apie ekonominį, socialinį, ekologinį tvarumą “Žaliosios gamtos mokyklos” direktorė Jolanta Lipkevičienė skaitė pranešimą,,Kokio ugdymo (ne)reikia, kad vaikai (ne)taptų dėžučių žmonėmis”. J.Lipkevičienė dalinosi ir “Žaliosios gamtos mokyklos” patirtimi. J.Lipkevičienės pranešimas buvo klausytojų pripažintas pačiu naudingiausiu.Kitoje nuotraukoje Ilgakiemio mokyklos direktorė A.Gužauskienė, J.Lipkevičienė, prof. O. Monkevičienė ir Kauno r….

Mokykla

Mokytoja Laima Sakalauskienė, Butano Karalystės švietimo ministro Thakur S. Powdyel kalbos įžvalgos.

Mūsų mokyklos mentorė, anglų kalbos mokytoja Laima Sakalauskienė pasiklausiusi Butano Karalystės švietimo ministro Thakur S. Powdyel kalbos (https://www.facebook.com/edukatoriai.lt/videos/350866642189642/), ant popieriaus išguldė savo įžvalgas, kuriomis dalinasi su visais: Mokytojus jis vadina švietėjais (educators), nes mokytojas gali būti bet kokios profesijos žmogus, kuris ką nors moko. Žmonės pasirinkę tapti mokytoju, pasirenka labai svarbų, bet labai sudėtingą ir…

Mokykla

PASKAITA Buvimo kartu su vaikais svarba ir „Tautskola 99 Baltie Zirgi“ mokyklos komandos patirtis.

Naujas psichologijos supratimas, kaip tai įtakoja šiandieninį ugdymo metodikų pasirinkimą. Data: 2019 gegužės 08 d.Laikas: 17.30 val.Vieta: “Žaliojoje gamtos mokykloje”, Agnapolio g. 18, Smiltynai, Kauno raj.Lektorius: Ojars Rode, paskaita vyks rusų k. su vertimu į lietuvių k.Latvijos Drusti miestelio „Tautskola 99 Baltie Zirgi“ mokyklos įkūrėjas ir direktorius, fizikos bei matematikos mokytojas. Dr. mokytojo praktiko Ojars…

Mokykla

Mokslininkai: kiekviena neigiama, viduje užgniaužta emocija griauna vidinę tvirtovę ir sveikatą

Maži vaikai sako tai, ką iš tiesų galvoja, kai jiems liūdna – jie verkia, kai linksma – juokiasi. Vaikai nesišypso, kai vidus draskomas skausmo – jie negriauna savęs. O kaip elgiasi daugelis suaugusių žmonių? Tai, ką jaučia, užgniaužia savyje? Kokios neišreikštų emocijų pasekmės? 2017-08-21 00:00:00 PRENUMERUOK žurnalą internetu! Žmogaus išorė – vidinių išgyvenimų ir minčių…

Mokykla

Neuromokslininkė U. Neniškytė: autizmas ne liga, o ugdymo iššūkis

Balandžio 2-ąją minime Tarptautinę autizmo dieną. Autizmo spektro sutrikimas – tai smegenų vystymosi nukrypimas, kuris pasireiškia socialinių įgūdžių trūkumu arba šių įgūdžių vystymosi sulėtėjimu. Išskiriami trys simptomai: nuoseklus tam tikrų socialinių interesų trūkumas, komunikacijos stoka ir pasikartojančios griežtos tvarkos veiksmų sekos. Autizmo spektro sutrikimas diagnozuojamas tik turintiems akivaizdžius visus tris simptomus. Autizmo spektro sutrikimą turintys…

Mokykla

Kodėl Suomijos mokymosi sistema geriausia pasaulyje

Dėl geriausios mokyklų sistemos vardo jau daug metų varžosi kelios valstybės: Pietų Korėja, Suomija, Singapūras, Japonija. Visai neseniai į geriausiųjų trejetuką, pagal PISA testų duomenis, pateko ir Estija. Viena iš šalių, kuri nuolatos pasirodo puikiai, yra Suomija. Skirtingai nei Pietų Korėja ar Singapūras, kurie akcentuoja discipliną ir sunkų darbą mokyklose, Suomija žiūri kiek laisviau. Svarbiausias…

Mokykla

Kodėl Estijoje mokyklos tokios pažangios?

Estijos švietimo sistema iš tiesų puikiai pasirodo tarptautiniuose reitinguose. Naudojant konvencininį, tačiau tikslų, PISA reitingų kriterijų, Estijos penkiolikmečiai jau daugybę metų gauna vienus aukščiausių įvertinimų. Estija spaudoje dažnai vadinama „naująja Suomija“ ir kitais skambiais epitetais, lyginančiais mažą Baltijos valstybę su pažangiausiomis švietimo sistemomis pasaulyje. 2015 m. Estija buvo tarp dešimties geriausių šalių matematikos ir skaitymo užduotyse, o štai moksliniai įgūdžiai…

Mokykla

Sakiniai padedantys susikalbėti su piktu vaiku

Psichologė Vitalija Mikutaitienė parinko 18 frazių, kurios gali padėti rasti saugų ryšį su įsiaudrinusiu ar tiesiog piktu vaiku. Vitalija Mikutaitienė Kaip suvaldyti vaikų pyktį daugiau kalbėsime seminaruose:Kaune vasario 21 d.https://www.facebook.com/events/315666695724006/Vilniuje vasario 28 d.https://www.facebook.com/events/2266941070298261/ Iliustracija: xurhx / pixabay.com Sakiniai padedantys susikalbėti su piktu vaiku

Mokykla

Neleiskite, kad mokykla sulaužytų jūsų vaiką

Nereikia iki mokyklos vaiko niekuo apkrauti. Jokių užsienio kalbų ir kitokio intelektualinio ugdymo. Iki 6-7 metų vaiko smegenys fiziologiškai nepasiruošusios apdoroti didelių informacijos apimčių. Vienintelis rezultatas – jūs liksite be pinigų, o vaikas – be vaikystės. Neieškokite pirmaklasiui super mega mokyklos. Pradinėse klasėse svarbiausia vaikui – psichologinis komfortas. Dėl to rinkitės normalią mokyklą greta namų. Vaikas neeikvos…

Mokykla

10 Keno Robinsono minčių apie ugdymą šiuolaikinėje mokykloje

Seras Kenas Robinsonas yra vienas žymiausių edukacijos specialistų pasaulyje, nuolat kalbantis apie neteisingą vaikų mokymo(si) sistemą, kuri žlugdo jų kūrybiškumą ir laisvę. Siūlome kelias jo mintis apie šiuolaikinę mokymosi sistemą ir kaip ją derėtų keisti.  Jeigu sukuriate sistemą, kuri siekia kokio nors tikslo, nesistebėkite, kad ji tą tikslą pasieks. Mūsų mokyklos nebuvo sukurtos tam, apie…

Mokykla

Vaikams reikia tėvų, o ne „geriausių draugų“

Pačios progresyviausios mamytės nusprendė, kad reikia „draugauti“ su vaikais. Tai nutiko dar prieš kelolika metų, o šiandien šita epidemija įgavo tiesiog neregėtą mastą. Visi nori draugauti su vaikais. Jau patyrusios mamos giriasi rezultatais: „Aš savo vaikui – geriausia draugė! Jis man viską pasakoja!“ Tokiais momentais sutrinku: kada, kokiu momentu žmonės staiga nusprendė, kad būti tėvais…

Mokykla

Gruzijoje panaikinami baigiamieji mokykliniai egzaminai

Foto: DELFI / Karolina Pansevič Gruzijos parlamentas pirmadienį pritarė vyriausybės inicijuotoms įstatymo pataisoms, kuriomis šalyje panaikinami baigiamieji mokykliniai egzaminai. Pataisos per balsavimą priimtos 80 balsų prieš aštuonis. Teisės aktas numato, kad 2018–2019 mokslo metais Gruzijos mokyklose panaikinami baigiamieji egzaminai 11 ir 12 klasių moksleiviams. Norėdami gauti vidurinio išsilavinimo atestatus, moksleiviai turės už visus dalykus turėti teigiamus įvertinimus –…

Mokykla

Tėvai „sraigtasparniai“ savo vaikams ne padeda, o kenkia

Lietuvos mokyklų vadovai ir mokytojai pastebi, kad Lietuvoje sparčiai daugėja „supermamyčių“, „supertėvelių“, taip pat vadinamųjų tėvų „sraigtasparnių“, kurie gyvena savo vaikų gyvenimą. Pasirodo, Lietuvoje mokyklose užduotus namų darbus kartu su vaikais ar už vaikus daro apie pusė visų tėvų, o elitinėse mokyklose – dar daugiau. Tokį savo elgesį šiuolaikiniai tėvai vadina atsakinga tėvyste, o psichologai…

Mokykla

„Vaikai augantys gamtos apsuptyje užauga laimingesni

Vaikams kurie auga gamtos apsuptyje, t.y. apsupti augmenijos, o ne miesto pastatų, mažėja vaikų psichikos sutrikimų rizika paauglystėje ir vyresniame amžiuje.Danijos mokslininkai tyrė 900 000 vaikų nuo 1985 iki 2013 m.Jie nustatė, kad vaikai, užaugę erdvėse su mažiausiu „žaliųjų zonų“ kiekiu, turėjo iki 55 proc. didesnę psichikos sutrikimų atsiradimo riziką.Mokslininkai naudojo palydovinius vaizdus, ​​kad nustatytų,…