Dienotvarkė

Mokyklos darbotvarkė

8.00-8.50 Neformalus bendravimas

9.00-9.15 Šviesos meditacija

9.15-10.00 Dienos atžvalga, problemų nagrinėjimu grįstas mokymas

10.00-10.30 Aktyvi fizinė veikla

10.30-11.30 Akademinė integruotų dalykų pamoka, mokantis atviros erdvės metodu / projektinė veikla

11.30 – 12.00 Užkandžiai

12.00 – 14.00 Akademinė integruotų dalykų pamoka, mokantis atviros erdvės metodu / projektinė veikla

14.15 – 14.30 Dienos atžvalga ir emocinės būsenos termometras

14.30 – 15.00 Valgymas, ugdant mitybos įpročius, sveiką mitybą, etiketą

15.00 – 15.30 Žinių, gebėjimų, kompetencijų įtvirtinimas per laisvą žaidimą

Didžioji dalis mokymosi vyksta gamtoje.

Mokyklos administracija pasilieka teisę keisti dienotvarkę, atsižvelgiant į socialinių partnerių galimybes bei vaikų poreikius