Vertybės

MOKYKLOS  ĮSIPAREIGOJIMAI VAIKUI:

Patenkinti sąmoningumo troškulį.
Patenkinti dvasinį smalsumą( gyvenimo prasmė, išmintis)
Padėti suprasti ir harmonizuoti  save
Auginti ir išsaugoti savivertę
Padėti suprasti savo emocijas ir gebėti į jas žiūrėti.
Mokyti, kaip liūdėti, bijoti, pykti, džiaugtis ir t. t.
Mokyti spręsti bendravimo problemas
Mokyti priimti savo ribotus sugebėjimus
Mokytis iš klaidų, vietoj to , kad susigėsti.
Išmokyti vaiką kelti sau ir gyvenimui klausimus?
Žinias naudoti projektinėse veiklose.

Penkios laisvės pagal V.Satir

VERTYBĖS

Kokia nauda mokantis mišrioje amžiau grupėje