Šventės

Šventė – labai svarbi gyvenimo mokykloje akumuliacijos sąlyga. Kad šventė vaikams dovanotų pakylėjantį džiaugsmą, labiau vertiname procesą, o ne rezultatą. Šventė paprastai skiriama kokiai nors tautinei dienai arba kaip pravesto auklėjamojo ir ugdomojo darbo demonstracija. Ši nuostabi auklėjamoji forma turi tris etapus: paruošiamasis periodas, diena ir valanda, kada vyks šventė, išgyvenimai ir aptarimai po šventės apie ateities planus.

Paruošiamasis etapas gali trukti 1-2 savaites. Ugdytojas aiškina ir sutaria su vaikais: ką ir kaip švenčiame, ką kviečiame. Vaikai tik tie, kurie nori, mokosi eilėraščių, dainų, šokių, trumpų pjesių, ruošia lėlių pastatymus, suruošia šventei savo kūrinių – piešinių, aplikacijos ir t.t. parodą. Patys kviečia tėvus, svečius, piešia jiems pakvietimus. Šventėje dalyvauja visi mokyklos vaikai, skirtingai į ją įsitraukdami. Ugdytojas stengiasi, kad visi vaikai pilnumoje turėtų galimybę parodyti savo galimybes ir užsitarnautų susižavėjimą ir plojimus. Pasiruošimo periodu vaikams duodame užduotį: surengti tokią šventę, kuri pradžiugins ir nustebins visus.

Negalima, kad ruošimasis šventei virstų į vaikų dresiruotę; tai tas pats auklėjamasis – ugdomasis darbas, kai vaikų motyvacija nukreipta į rūpinimąsi artimaisiais. Tuo metu galima daugiau kreipti dėmesio į vaikų estetinio skonio vystymą, į raiškaus skaitymo vystymą, plastinius judesius, vidinio paslaptingo džiaugsmo išgyvenimą ir t.t. Tuo pat metu vaikas turi suprasti, ką jis daro, kaip ir kodėl. Vaikai neverčiami atmintinai išmokti sukurto scenarijaus tekstų. Geriau su jais suderinti, kokiais žodžiais kreipiamės į suaugusius, kad visiems suteikti džiaugsmo, kokias dekoracijas paruošime, kokius kostiumus siūsime. Šventė vyksta šventinėje nuotaikoje.

Dalyvauja tėvai, artimieji, ugdytojai ir vaikai. Šventės vedėjas/ugdytojas į šventę įtraukia visus tėvelius/senelius, padeda vaikams atlikti meninius numerius, pasakinėja žodžius, pagiria ir palaiko juos. Kviečia auditoriją ploti, su džiaugsmu sutikti ir palydėti atlikėją. Sekančias dienas su vaikais diskutuojame: ką sakė tėveliai, kas jiems patiko, kas juos nustebino. Šalia to susitariame su vaikais, kad kitai šventei pasiruošime dar geriau ir visiems suteiksime dar daugiau džiaugsmo.

ŽGM Švenčių kalendorius 2018-2019 m.m.

ŽGM Švenčių kalendorius 2019-2020 m.m.