Dokumentai

Geros mokyklos koncepcija

Visos dienos mokyklos rekomendaciniai modeliai

Rekomendacijos del VDM organizavimo

Priešmokyklinio ugdymo programa

Pradinio ugdymo bendroji programa

Čia galite rasti teisės aktus, kurie aktualūs veikiant remiantis lauko pedagogika. Šį dokumentų paketą paruošė LR ŠMM Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyr. specialistė Ilona Grigaravičienė ir mus supažindino 2018 rugpjūčio 4 d. mokykloje vykusioje konferencijoje „Širdį atiduodu vaikams”: Teisės aktai