Dėkojame

Dėkojame visiems geros valios žmonėms, kurie prisideda prie „Žaliosios gamtos mokyklos” statymo, kūrimo ir žinios apie mokyklą skleidimo.